Skip to content

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgi noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus un nosacījumus, pirms izmantojat Rubbers.lv sniegtos Pakalpojumus, un pārliecinieties, ka saprotat to saturu.

 • Rubbers.lv saturs ir paredzēts tikai informatīviem un izklaides nolūkiem un nav uzskatāms par jebkāda veida juridisku konsultāciju.
 • Rubbers.lv vēlas sniegt jums pilnīgu, precīzu un aktuālu informāciju. Tomēr Rubbers.lv nesniedz nekādas garantijas par vietnē redzamās informācijas precizitāti.
 • Uz dažiem šajā vietnē attēlotajiem pakalpojumiem attiecas normatīvie vai citi ierobežojumi, un tie nav pieejami visos tirgos, tāpēc vietnes lietotājs ir atbildīgs par šīs informācijas pielāgošanu, pirms no tās gūst jebkādu labumu.
 • Rubbers.lv neuzņemas nekādu juridisku atbildību par kļūdām, kas var būt redzamas jebkurā lapā, jo lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu, vai viņam ir likumīgi spēlēt vai veikt konkrētas likmes konkrētā kazino vai vietā.
 • Rubbers.lv neuzņemas nekādu juridisku atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot jebkuru no sarakstā iekļautajiem kazino.
 • Informācija šajā tīmekļa vietnē var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un tā nav Rubbers.lv apņemšanās nākotnē.


Autortiesības

 • Šīs vietnes saturs ir Rubbers.lv reģistrētais īpašums. Tāpēc Rubbers.lv lietotāji piekrīt, ka saturs saglabā autortiesības arī pēc satura kopiju izgatavošanas.
 • Ņemiet vērā, ka jebkurš produkts, process vai tehnoloģija šajā vietnē var būt pakļauta citu personu tiesībām un ir intelektuālais īpašums, ko patur Rubbers.lv, un to nedrīkst atkārtoti izmantot.


Konfidencialitāte

 • Personām, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem, nav atļauts izmantot šo vietni.
 • Tāpat kā vairums tīmekļa vietņu, arī Rubbers.lv izmanto sīkfailus. Lai uzzinātu vairāk par šo sīkfailu lietderību, lūdzu, apmeklējiet mūsu sīkfailu lapu.
 • Personām, kas vēlas komentēt, tas jādara, norādot savu e-pasta adresi un lietotājvārdu. Šī e-pasta adrese netiks izmantota nekādiem mārketinga mērķiem.

Atruna

Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šajā Tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir pareiza. Tomēr mēs negarantējam šajā Tīmekļa vietnē publicēto materiālu pareizību vai pilnīgumu. Mēs varam jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas šajā Tīmekļa vietnē iekļautajā materiālā. Šīs Tīmekļa vietnes materiāli var būt novecojuši vai retos gadījumos nepareizi, un mēs neuzņemamies saistības nodrošināt, ka šie materiāli ir pareizi vai aktuāli.

Materiāli šajā Tīmekļa vietnē tiek sniegti bez jebkādiem nosacījumiem vai garantijām. Likumā atļautajā apmērā mēs nodrošinām piekļuvi šai tīmekļa vietnei un tās izmantošanu, pamatojoties uz to, ka mēs izslēdzam visus apgalvojumus, garantijas un nosacījumus, kas, ja nebūtu šo Noteikumu, varētu būt spēkā attiecībā uz šo tīmekļa vietni.

Saites uz citām vietnēm un no tām

1.1 Jebkuras saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kas atrodas šajā tīmekļa vietnē, ir sniegtas tikai jūsu ērtībai. Mēs neesam pārbaudījuši katru trešo personu tīmekļa vietni un neuzņemamies atbildību par šādām trešo personu tīmekļa vietnēm vai to saturu.

Mēs neatbalstām trešo personu tīmekļa vietnes un nesniedzam nekādus paziņojumus par tām vai tajās ietvertajiem materiāliem. Ja izvēlaties piekļūt trešās personas tīmekļa vietnei, uz kuru ir saites no šīs tīmekļa vietnes, jūs uzņematies risku.

1.2. Ja jūs vēlaties izveidot saiti uz šo Tīmekļa vietni, jūs to varat darīt tikai ar nosacījumu, ka jūs izveidojat saiti uz jebkuru šīs Tīmekļa vietnes lapu, bet neatkārtojat to, kā arī ievērojot šādus nosacījumus:

(a) jūs nekādā veidā nenozīmējat, ka mēs atbalstām kādus pakalpojumus vai produktus, ja vien tas nav īpaši saskaņots ar mums;

(b) jūs nesniedzat nepatiesu informāciju par savām attiecībām ar mums vai nepatiesu informāciju par mums;

(c) jūs neizveidojat saites no tīmekļa vietnes, kas jums nepieder; un

(d) jūsu tīmekļa vietnē nav satura, kas ir aizskarošs, pretrunīgs, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai citas citu personu tiesības vai jebkādā veidā neatbilst Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

1.3. Ja jūs izvēlaties izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni, pārkāpjot 5.2. punktu, jums pilnībā jāatlīdzina mums jebkādi zaudējumi vai kaitējums, kas radušies jūsu rīcības rezultātā.

Atbildības izslēgšana

Ne mēs, ne jebkura cita puse (neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav iesaistīta šīs vietnes izveidē, uzturēšanā vai piegādē) neuzņemas atbildību vai saistības par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu. Kas var rasties jums vai trešajām personām, ja jūs vai trešās personas izmanto mūsu vietni. Šis izņēmums attiecas arī uz apkalpošanas vai remonta izmaksām un, bez ierobežojumiem, jebkādiem citiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem. Neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar šo Tīmekļa vietni un vai tie ir delikts, līgums vai kā citādi.